fredag 9. oktober 2015

Mølen - Hf- Dag 5

 
 
Mølen
8.10.2015
 
 
Stedsnavnet Mølen kommer av gammelnorsk mǫl,
«steinvoll» eller «steinbanke».
 
 
Mølen er en del av raet,
 en endemorene fra slutten av siste istid.
 Finere masser og mindre stein er blitt vasket ut,
 og har etterlatt den karakteristiske ryggen av stor rullestein.
Steinene er av bergarter fra store deler av Østlandet,
 og viser at isen har flytt i hovedretning nord-sør

 
Her begravdes høvdinger og tjenere under små og store steinrøyser.
 
  
Kulturlandskapet på Mølen, med sine i alt 230 gravrøyser,
er et av de mest storslagne i Norge.
 


 
..rund rullestein

 
..pause
 
 
..3 på tur 
..informasjon -
 steinart, årstall og hvor steinene kommer fra

 
..høst

 
Takk for turen
...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar